Zgodovina

Na občnem zboru 7.4.1989 je bilo sprejeto poročilo Iniciativnega odbora o poteku priprav za ustanovitev društva za boj proti sladkorni bolezni v Občini Litija. Na tem občnem zboru so bila sprejeta pravila društva in imenovan je bil upravni in nadzorni odbor. Za predsednika je bil izvoljen gospod Albin Jesenšek, ki je bil glavni pobudnik za ustanovitev Društva diabetikov Litija. Bil je dober organizator in vizionar, ki je v združevanju diabetikov videl veliko prednost. Društvo je uspešno vodil 10 let.

Sledil je prvi vpis v register društev 27.2.1992.

V aprilu leta 1999 je bila na občnem zboru, za novo predsednico izvoljena gospa Darja Zupančič. Z njenim vodenjem je v društvu zavel nov veter. Pod njenim vodstvom se je Društvo diabetikov iz Zdravstvenega doma Litija preselilo v stavbo na Parmovi 7, kjer si je prostore delilo skupaj z Društvom invalidov Litija. Društvo diabetikov je tu prvič imelo svoje prostore, kjer je lahko pričelo z vsemi svojimi aktivnostmi.

Posebna pozornost delovanja društva je usmerjena v svetovanje, učenje in pomoč diabetikom pri življenju z diabetesom, kar pomeni, da organiziramo zdravstvena predavanja, delavnice in pogovore o bolezni sami, o načinu samovodenja sladkorne bolezni, o spremljajočih boleznih kot posledica diabetesa in načinih preprečevanja le teh.

Velik poudarek v društvu dajemo telesnim aktivnostim diabetikov kot so redna telovadba v telovadnici, kratki in daljši planinski pohodi, organizirano vodenje plavanja v Zdravilišču Laško in še mnogo drugih dejavnosti.

Društvo deluje v dobrobit vsem diabetikom, članom, podpornim članom in nečlanom, zato je zaprosilo za status humanitarne organizacije za kar mu je Ministrstvo za zdravje 28.1.2008 izdalo odločbo za pridobitev statusa humanitarne organizacije.
S to odločbo se je Društvu diabetikov podelilo status humanitarne organizacije, prav tako pa se je s to odločbo Društvo diabetikov vpisalo v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravstvo pod zaporedno številko HO-KB-048.
V istem letu natančneje 15.11.2008 je ob proslavi slovenskih društev svetovnega dneva diabetesa Društvo diabetikov praznovalo 20-letnico svojega delovanja. Častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk.

Na občnem zboru 10.3.2012 je svoje predsedstvo zaključila gospa Darja Zupančič in na njeno mesto je bila izvoljena gospa Rudolfa Pogačar. Z imenovanjem nove predsednice je bilo potrjeno novo, dopolnjeno ime društva, ki se po novem glasi »Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji. Z novim imenom društva se tako tudi izkazuje, da se v njem združujejo člani dveh občin, občine Litija in novonastale občine Šmartno pri Litiji. Novi predsednici je postavljeno vrsto novih izzivov za naprej, še vedno pa so osnovni cilji Društva diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji:

  • pridobivanje in osveščanje novih članov;
  • pridobitev sredstev za izvedbo načrtovanih programov preko sodelovanja na javnih razpisih;
  • dobro sodelovanje z MDI Litija in Šmartno pri Litiji, DU Litija in DU Šmartno pri Litiji.