Organi društva diabetikov

RUDOLFA POGAČAR
Predsednica društva diabetikov Litije in Šmartno pri Litiji

IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Rudolfa Pogačar
Podpredsednica: Helena Muzga
Člani: Danica Bokal
  Lojze Hauptman
  Irena Hostnik
  Jelka Kepa
  Ivan Lamovšek
  Helena Muzga
  Jana Perc
  Mirko Kaplja
  Darja Zupančič
  Jože Groboljšek
   
NADZORNI ODBOR
Predsednik: Janez Kralj
Člani: Branko Pinter
  Jože Pavli
   
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Jože Planinšek
Podpredsednica: Joža Dobravec
Člani: Ani Marinovič
  Darinka Penčur
  Ani Rihter
  Božo Čertalič