Organi društva diabetikov

RUDOLFA POGAČAR
Predsednica društva diabetikov Litije in Šmartno pri Litiji

IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Amršek Mihaela
Podpredsednica: -
Člani: Bregar Andreja
  Dremelj Magda
  Hauptman Lojze
  Kaplja Mirko
  Kepa Jelka
  Muzga Helena
  Pogačar Rudolfa
  Sevljak Maja
  Toplak Darinka
  Zupančič Darja
   
NADZORNI ODBOR
Predsednik: Janez Kralj
Člani: Pavli Jože
  Pintar Branko
   
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: -
Podpredsednica: -
Člani: Bokal Danica
  Dobravec Jožica
  Lamovšek Ivan
  Penčur Darinka
  Rihter Ani