Donirajmo del dohodnine

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji se zahvaljujemo vsem, ki ste namenili del svoje dohodnine našemu društvu.
Prejeta sredstva smo porabili za programe, namenjene sladkornim bolnikom.
Vsi tisti, ki bi želeli nameniti del svoje dohodnine lahko v društveni pisarni dvignete obrazec za donacijo 0,5% vaše dohodnine. Tega lahko posredujete tudi svojim družinskim članom ali prijateljem.
S tem nam boste omogočili, da nam bo naše delovanje programsko še bogatejše.

Imamo podeljen status humanitarne organizacije od RS Ministrstva za zdravstvo pod št.: 5005-23/2007-2

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji
Parmiva ul. 7
1270 Litija
DAVČNA ŠTEVILKA 87804107