OBVESTILA ZA MAREC IN APRIL 2019

1. Zbor članov

VABILO

Vabimo vas na redni letni  zbor članov Društva diabetikov Litija in Šmartno, ki bo
v torek 12. marca 2019 ob 17.00. uriv veliki sejni sobi Občine Litija.

DNEVNI RED:

 • Otvoritev in pozdrav predsednika
 • Izvolitev organov zbora članov
 • delovno predsedstvo
 • zapisnikarja, 2 overovatelja zapisnika
 • verifikacijsko komisijo, predsednika in dva člana
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila o delu društva za leto 2018
 • poročilo predsednice društva
 • skupno število opravljenih prostovoljnih ur iz programov in delovanja
 • poročilo o delu društva
 • finančno poročilo za leto 2018
 • poročilo nadzornega odbora
 • Razprava in sprejem poročil
 • Razrešitev dosedanjih organov in predsednice društva v mandatu 2015-2019
 • Predlog novih organov društva in predsednice društva
 • Volitve in poročilo o izidu volitev
 • Program dela za leto 2019 in finančni plan za leto 2019
 • Razprava  in sprejem finančnega plana in programa dela za leto 2019
 • Potrditev članarine za leto 2019
 • Beseda gostom
 • Razno.

Gradivo za zbor članov je na vpogled v času uradnih ur na sedežu društva od 4.3.2019 dalje.

2. ZDRAVSTVENA DELAVNICA
Ob pomoči Zdravstvenega doma, natančneje v referenčni ambulanti bomo v mesecu Marcu organizirali za naše člane pregled stopal  in sicer:
v četrtek 07.03. 2019 od 8.00. do 12.00. ure v referenčni ambulanti v ZD Litija
v četrtek 21.03.2019 od 8.00 do 12.00. ure v referenčni ambulanti v ZD Litija.
Pregled bosta izvajali ga. Jožica Petrič, dipl.med.sr in ga. Neja Dragar, dipl.med.sr.,obe sestri iz referenčne ambulante s specializiranimi znanji.
Za pregled se prijavite najkasneje do 28.2.2019 v društveni pisarni v času uradnih ur.

3. EDUKATIVNO OKREVANJE
Program  Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 23.4. do 30.4.2019


Namestitev

7 polnih penzionov

7 pol penzionov

Hotel Svoboda ****

52500 €

441,00 €

Vile ***

406,00 €

322,00 €

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatni popustov.
Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 2,50  na osebo na dan. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša v hotelu Svoboda 36,00 € na dan ter v vilah 20,00 € na dan.
Društvo prispeva rednim članom 50 €, podpornim članom pa 25 € enkrat v letu.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430,00 € ( potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob prijavi za okrevanje), prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v kolikor je prijavljenih najmanj 15 oseb.. Odhod v Strunjan bo 23.4.2019 ( po dogovoru ura) izpred železniške postaje. Prijavite se v društveni pisarni, kjer boste  poravnali 20.00 EUR akontacije odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela in vil, prosimo, da se prijavite najkasneje do 5.4.2019.

4. MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLSETEROLA
V društveni pisarni v sredo 6.3.2019 in 3.4.2019 od 8.00 do 10.00 ure.
V Društvu upokojencev Šmartno 13.3.2019 od 8.00 do 9.00 ure.

5. OBISK DOMA TISJE
Kot vrsto leto bomo tudi letos (26.3.2019) obiskali naše člane in oskrbovance doma Tisje in jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim programom.

6. TELOVADBA
Telovadba poteka v športni dvorani Litija enkrat tedensko, v sredo od 19.00 do20.00. ure!
Vljudno vabljeni!

7. PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z MDI nadaljujemo vodeno vadbo v bazenu Pungart pod strokovnim vodstvom, vsako sredo od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni!

8. USTVARJALNE DELAVNICE:
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.

9. POHODI
Skupaj z MDI vsak četrtek  organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Izola in Primorska, kjer bo zanimanje večje in bo organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred  odhodom  z obveznim plačilom akontacije.

Datum:

Smer pohoda in čas odhoda

Pohod vodi:

Prevozi:

 

MAREC 2019

 

 

07.03.2019

Litija-Ravenska vas-Zagorje, ob 8.uri

 Lojze Hauptman

osebni avto

14.03.2019

Litija-Kostrevnica-Bognšperk ob 8.uri

Ivan Lamovšek

osebni avto

21.03.2019

Litija-Izola – Portorož ob 8. uri

Jože Pavli

avtobus

28.03.2019

Rezerva

 

 

 

APRIL 2019

 

 

04.04.2019

Litija-Podgrad-Žagarski vrh 0b 8. uri

Jože Pavli

vlak

11.04.2019

Litija-Maljek ob 8. uri

Ivan Lamovšek

osebni avto

18.04.2018

Litija-Primorska ob 8. uri

Lojze Hauptman

avtobus

 

Rezerva

 

 

 

10. KOPANJE v Dolenjskih,  Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih  kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere se uporabljajo preko celega leta vključno z vikendi in prazniki.

11. DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.


Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.

 Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

12. PLAČILO ČLANARINE
Članarina za leto 2019 znaša 12 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur ali na TR 03110-1000021983.

13. URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure.
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR!